Та бүхэн дараах энгийн дараах 6 алхмын дагуу даатгалыг гэрээг байгуулна. Үүнд:
  1. Та манай цахим хуудсанд нэвтрэн хэрэглэгчээр бүртгүүлэх
  2. Онлайн даатгалын формыг бөглөх
  3. Гэрээ байгуулах хүсэлтээ илгээх
  4. Даатгалын хураамжийг компаний данс руу шилжүүлэх
  5. Даатгалын хураамж төлөгдсөний дараа бид гэрээний баталгаажилтыг мэдэгдэнэ.
  6. Та манай цахим хуудсан дах өөрийн хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтрэн гэрээгээ хэвлэн авах боломжтой.