Д/д Компанийн нэр ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс Хараат болон хараат бус эсэх
1 “Улаанбаатар Хотын Даатгал” ХХК Ц.Чинбат ТУЗ-н дарга
2 “Улаанбаатар Хотын Даатгал” ХХК М.Энхболд ТУЗ-н гишүүн
3 “Улаанбаатар Хотын Даатгал” ХХК Ц.Чойбат ТУЗ-н гишүүн
4 “Улаанбаатар Хотын Даатгал” ХХК Д.Итгэл ТУЗ-н гишүүн
5 “Улаанбаатар Хотын Даатгал” ХХК Н.Амарбаяр ТУЗ-н хараат бус гишүүн