GUARANTEE OF YOUR SUCCESS IN

BUSINESS AND IN LIFE

ULAANBAATAR CITY INSURANCE

INSURANCE

INCLUSIVE

Best Insurance product

RETAIL
CORPORATE

INSURANCE

Mission statements
About us

Mission statements

We are committed to provide comprehensive and diversified products with the confidence to customers, and protect their interests by ensuring our company's position and contribute to the country's social and economic development.

About us
Mission statements
Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал цахимаар хийлгэх заавар SPECIAL NEWS
28, November 2018

Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал цахимаар хийлгэх заавар

Read more
News

Санхүүгийн салбарын төлөөлөгчид Монгол улсад хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэхэд хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийллээ

19, October 2018

     2018 оны 10 сарын 18-ны өдөр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны ний...

Read more
News

Блокчейн технологи дээр суурилсан давхар даатгалын платформыг бий болгохын тулд ZhongA компани нь Шанхай хотын даатгалын зохицуулагчтай хамтран ажиллаж байна.

03, August 2018

ZhongAn Tech нь шинэлэг технологийг судлах тусгай багтай бөгөөд тэд “Бид Блокчейныг ...

Read more
Partner organizations

Member Login

CREATE AN ACCOUNT

FORGOT YOUR PASSWORD?